Advertentie
Advertentie

De RSZ-aangifte en de voldoening van RSZ-bijdragen moeten op tijd geb

euren, of u riskeert financiële sancties.De werkgever die hierbij moeilijkheden heeft, kan betalingstermijnen bekomen of kwijtschelding van de sancties. De vordering van de RSZ verjaart na vijf jaar. Bij invordering voor de rechtbank kan dus maximaal vijf jaar worden teruggegaan.