Advertentie
Advertentie

De schone schijn van de begroting 1996

Het tekort op de begroting 1996 van de globale overheid is niet teruggebracht tot 3 procent zoals beoogd, maar is op 3,4 procent blijven steken. Regering en oppositie hebben de afgelopen dagen gebakkeleid over de vraag in hoeverre het saneringsbeleid uit de pas is gelopen. De waarheid achter jongste begrotingscijfers is nochtans veel eenvoudiger. De regering heeft er gewoon bewust voor geopteerd om in alle stilte haar saneringsinspanning uit te smeren tot 1997, en voor 1996 met een hoger tekort vrede te nemen.