De sluipende aanslag van zware metalen

(tijd) - Zware metalen zijn onlosmakelijk verbonden met de non-ferro-industrie. In Vlaanderen brachten metaalverwerkende bedrijven een grote vervuiling teweeg. Maar er zijn ook nieuwe, diffuse vervuilingsbronnen. Gechromeerde waterkranen bijvoorbeeld doen het nikkelgehalte in ons kraantjeswater verhogen. En recente metingen uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid toonden aan dat er overal in Vlaanderen verhoogde concentraties cadmium aanwezig zijn in het navelstrengbloed van pasgeboren baby's. Maar hoe schadelijk zijn ze en hoe raak je ze kwijt?