De Smedt nieuwe voorzitter VOB

(tijd) - De raad van bestuur van het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) heeft Pierre-Alain De Smedt, bestuurder-direkteur van Tractebel, aangewezen als voorzitter van de vereniging voor de periode 1989-1992. De Smedt volgt in die funktie Jean Van Damme op, wiens mandaat op 3 mei verstrijkt. Eric Struyf werd benoemd tot afgevaardigde-bestuurder, in opvolging van Emmanuel De Schrevel, die eveneens zijn mandaat neerlegt op de algemene vergadering van 3 mei.