Advertentie
Advertentie

De sociale verkiezingen van 2000 worden gehouden tussen 8 en 21 mei. Dit betekent dat de voorprocedure reeds van start

De sociale verkiezingen van 2000 worden gehouden tussen 8 en 21 mei. Dit betekent dat de voorprocedure reeds van start gaat tussen 10 en 23 december 1999. Sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd in elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstelt. In het kader van deze wetgeving dient 'onderneming' te worden begrepen als een technische bedrijfseenheid. Zulke TBE wordt bepaald op grond van economische en sociale criteria, waarbij de sociale primeren. Een of meer TBE kunnen tot een juridische entiteit behoren. En verscheidene juridische entiteiten kunnen worden gebundeld tot een TBE. Wie zo'n situatie wenst aan te tonen, kan een beroep doen op een weerlegbaar wettelijk vermoeden. Tot de wetswijziging van 5 maart 1999 bevatte het wettelijke vermoeden enkele voorwaarden die eenvoudig meetbaar waren en weinig ruimte lieten voor interpretatie. Sinds deze wetswijziging gaf de wetgever de voorkeur aan een 'substance over form'-benadering, waardoor het moeilijker is de reële situatie te omzeilen. annl ,kortom socia