De stille geboorte van één spelling

(tijd) - Begin 1994 raakte het 'Rapport van de Spellingcommissie', een verslag van 115 pagina's om een einde te maken aan de dubbele spelling, bekend. Iedereen voelde zich onbehaaglijk bij het voorstel en verwachtte een storm van protest. Het zou niet de eerste keer zijn dat protest pogingen in de richtingen van één spelling in de kiem zou smoren. Maar deze keer bleef protest grotendeels uit. Het Nederlands heeft straks (opnieuw) één spelling.Het Nederlands kent nu twee spellingen: de officiële of voorkeurspelling van 1954 en de toegelaten of progressieve spelling. Geen handige toestand, die er in feite toe leidt dat iedereen voor zichzelf zowat een eigen spelling ontwikkelt, een combinatie van de twee. De Spellingcommissie kreeg van de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur de opdracht een 'consistente regeling van de Nederlandse spelling te ontwerpen'.