De stoute beelden achter de muziek

(tijd) - Wat is het verschil tussen een doedelzak en een viola da gamba? Voor de schilders van de Gouden Eeuw maakten ze niet alleen muzikale geluiden, maar waren het ook morele en seksuele symbolen. De tentoonstelling 'Muziek in de Kunst' in het Antwerpse Hessenhuis illustreert hoe de stichtelijke en onstichtelijke verhalen achter een schilderij of tekening kunnen gelezen worden.Goddelijke personages bespelen de bazuin, harp of citer, kwelgeesten hanteren de tamboerijn of de fluit. Veel muziekinstrumenten op één doek bij elkaar illustreren de 'vanitas' of de ijdelheid van het afgebeelde personage. Een man en een vrouw daarentegen die samen musiceren, getuigen daarmee van de harmonie en standvastigheid in hun huwelijk. Een afgebeelde trompetter staat symbool voor een dronkaard, want 'trompetten' betekende in die tijd ook 'te veel drinken'. Op boerenvoorstellingen wordt er naar hartelust op de doedelzak geblazen, die ook wel eens lullepijp werd genoemd. Een pronte boerin die op de doedelzak blaast, vormt dus wel een heel gewaagd prentje.