De strafrechterlijke aansprakelijkheid

(tijd) - De strafrechterlijke aansprakelijkheid is de juridische verhouding tussen de persoon die een inbreuk pleegt op het strafrecht en de overheid. Het strafrecht is een inventaris van door de overheid verboden handelingen zoals die opgesomd zijn in het strafwetboek en in de besluiten en reglementen van de overheid. Het is een publiek recht dat steeds van openbare orde is want het werd uitgevaardigd om die orde te handhaven. Als het strafrecht overtreden wordt, stelt de overheid een vervolging in tegen de overtreder.