De strijd der machten

Het parlement is, als wetgever, de hoogste macht van het land. Zo wil het althans de grondwettelijke theorie. In de praktijk heeft de regering, de uitvoerende macht, zich daar jarenlang niet door laten hinderen om de volksvertegenwoordiging te degraderen tot een 'praatbarak' waar donderdagsmiddags braaf werd bekrachtigd wat in de ministerkabinetten was voorgekookt. Maar het voorbije jaar wist het parlement een groot stuk van zijn aanzien te herwinnen. Niet door opnieuw als wetgevende macht op de voorgrond te treden, maar door zijn controlerende functie. De regering bleek daar niet altijd even opgetogen over - en het gerecht al helemaal niet.