De strijd der titanen Stefaan HUYSENTRUYT

Na Spirit stemt ook de sp.a dit weekend in met een verkiezingskartel tussen beide partijen. Het kartel moet een progressief alternatief bieden voor het politieke centrumverhaal waarmee zowel de CD&V als de VLD de kiezer wil paaien. Dat alternatief zou aan geloofwaardigheid winnen, mocht ook Agalev tot het kartel toetreden, maar dat lijkt tot dusver ijdele hoop.Het probleem wordt overigens het kartel als een echt alternatief te promoten. Als het van de Vlaamse liberalen afhangt, wordt de kiesstrijd immers teruggebracht tot een keuze voor of tegen paars-groen; of nog beter: een keuze tussen de CD&V en de VLD. Want de liberale premier Guy Verhofstadt belichaamt paars-groen. Maar enkel als de VLD als grootste partij uit de stembusslag komt, kan paars-groen voortgezet worden. Kortom, een stem voor de VLD is een stem voor paars-groene verandering en een stem tegen voor een coalitie met die eeuwige christen-democraten.Als de Vlaamse liberalen erin slagen hun electorale strategie op te dringen, wordt de kiesstrijd verengd tot een strijd der titanen. Heel wat groene, rode en zelfs blauwe kiezers zullen dan nog enkel kunnen kiezen tussen de pest en de cholera. Op wie moet de kiezer stemmen die wel voor een paars-groene coalitie is maar niet voor de liberalen? Als hij rood of groen stemt, dreigen de christen-democraten het van de liberalen te winnen en komen de eersten bij de regeringsvorming opnieuw aan zet. En hoe moet de liberaal stemmen die tegen paars-groen is? Moet hij voor de christen-democraten kiezen in de hoop zo zijn partij van het paars-groene juk te bevrijden? De electorale strategie van de Vlaamse liberalen is overigens niet zonder gevaar. Ze leidt onvermijdelijk tot een polarisatie voor of tegen de VLD. Het komt er voor de partij dus op aan bij zo veel mogelijk kiezers een aversie voor de CD&V aan te kweken en zelf zo weinig mogelijk kiezers voor het hoofd te stoten. Niet voor niets zijn de Vlaamse liberalen duchtig aan het opschuiven richting centrum. Daarbij prijzen ze zichzelf als nieuwe centrumpartij de hemel in, terwijl de christen-democraten als oude versleten centrumpartij naar de hel worden verwenst.Het is duidelijk dat bij een tweekamp tussen CD&V en VLD de andere partijen van de coalitie er in de kiesstrijd nauwelijks aan te pas komen. Vandaar dat sp.a-voorzitter Patrick Janssens, die als gewezen reclameman de electorale strategie van de VLD maar al te goed door heeft, er alles aan doet om de kiescampagne niet te fixeren op coalities maar op het te voeren beleid. Janssens liet gisteren in een kranteninterview alvast weten dat hij zich niet in het paars-groene keurslijf laat wringen. Het beleid dat de sp.a wil voeren, kan ook gerealiseerd worden in een regering met de CD&V en met Stefaan de Clerck als premier, zei de sp.a-voorzitter.Voor de VLD valt inmiddels te hopen dat de kiezer de kaarten niet zo schudt dat een samengaan van liberalen en christen-democraten de enige mogelijkheid is om aan een meerderheid te geraken. Want hoe krijgt je in hemelsnaam uitgelegd dat je scheepgaat met de duivel in persoon?