De strijd of een waardevermindering voor de schrijfkosten op een terre

in boekhoudrechtelijk kan, wordt uitgevochten tussen het Hof van Cassatie en de fiscus.De boekhoudwet verplicht echter de onderneming, eenmaal een waardevermindering is geboekt, die terug te nemen zodra ze niet langer verantwoord is. De waardevermindering terugnemen kan enkel belastvrij als men ze boekt via herwaarderingsmeerwaarden.Een onderneming heeft er alle belang bij op het juiste moment de terugname via herwaarderingsmeerwaarden te doen om in elk geval de belasting te ontlopen als Cassatie de strijd wint.