De strijd van de VS tegen corruptie op buitenlandse markten

De Amerikaanse regering levert aanzienlijke inspanningen om het probleem van corruptie op buitenlandse markten te bestrijden. Zij heeft reeds succes geboekt en zal ook in de toekomst initiatieven op dit vlak blijven nemen. Ze heeft de strijd tegen grensoverschrijdende omkooppraktijken aangebonden met de goedkeuring van de 'wet betreffende corruptie in het buitenland' in 1977.