Advertentie
Advertentie

De strijd van Lamy en Delporte bij de belastingadministratie

(tijd) - Minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) is afgelopen week verschillende keren in verlegenheid gebracht door gerichte perslekken. Maystadt werd verweten de Kredietbank fiscaal bijgesprongen te zijn. In de praktijk is de essentie van de discussie te herleiden tot de ambities van een aantal spilfiguren bij de belastingadministratie. Volgens waarnemers kan de sfeer van verdachtmakingen nog enkele weken aanhouden.Afgelopen week is zowel minister van Financiën Philippe Maystadt als de Vlaamse bank Kredietbank in opspraak gebracht. Het offensief heeft volgens waarnemers te maken met spanningen tussen de minister van Financiën en de belastingadministratie. Maystadt probeert al geruime tijd de belastingadministratie te hervormen en dat is niet naar de zin van iedereen. Terzelfder tijd wordt er bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), één van de afdelingen van de belastingadministratie, een strijd uitgevochten om de opvolging van José Gillard.