De (te) hoge prijs van politieke marketing

(van onze medewerker)