Advertentie
Advertentie

De Tijd blijft een ongewone krant in de bijzondere wereld der media

(tijd) - De Financieel-Ekonomische Tijd is een ongewone krant. Tijd is de jongste dagbladtitel in het Vlaamse land, op De Morgen na. De Tijd is verder een krant die elk jaar haar oplage en haar lezersaantal ziet stijgen, tegen de trend in van stabilizatie of afbrokkeling in de totale oplage van de Vlaamse kranten.Een krantebedrijf is per definitie een bijzondere onderneming. Dat komt uit de aard van het produkt: elke ochtend start de redaktie van nul, en voor middernacht ligt er een nieuwe, merkwaardig genoeg net gevulde krant klaar. Het houdt ook verband met de aard van de organizatie: de inhoud van de krant (de kwaliteit van het produkt) wordt niet bepaald door de direktie, maar door de redaktie. Er staat een Chinese Muur rond de redaktie, die moet verhinderen dat commerciële overwegingen op de korte termijn zouden gaan wegen op de redaktionele inhoud.