Advertentie

De tijd dringtErik DE LEYE

De industrie is in België niet geliefd. Ondanks alle inspanningen wordt ze nog altijd ervaren als zeer kapitalistisch en vervuilend. De arbeidsvoorwaarden in de industrie zijn de afgelopen dertig jaar nochtans verbeterd, het aantal arbeidsongevallen is verminderd, het energieverbruik en de vervuiling per geproduceerde eenheid zijn sterk gedaald. Het is hoe dan ook nooit goed. Als de industrie goed draait, maakt ze vette winsten op de kap van het milieu en de werkende mens. Als ze door de opgestapelde verliezen overkop gaat of te weinig rendabele vestigingen sluit, klinkt het verwijt dat de kapitalisten de samenleving in de steek laten.Vier toplui uit de Belgische industrie klaagden gisteren aan dat de overheden en de bevolking de industrie niet naar waarde schatten en steeds meer als een melkkoe beschouwen. De lokale belastingen bedragen doorgaans een veelvoud van wat in andere ontwikkelde landen wordt betaald, de lasten op arbeid zijn in België de hoogste in de wereld en de belastingen zijn zo hoog dat iedereen in België meer dan de helft van het jaar voor de overheid werkt. Die ongunstige omstandigheden werden tot op heden gecompenseerd door de gunstige ligging van België in Europa, de goede infrastructuur, de grote talenkennis en de hoge scholingsgraad.De troeven die België en vooral Vlaanderen kunnen uitspelen, zijn het resultaat van het beleid dat in de tweede helft van de twintigste eeuw is gevoerd en het arme, rurale, streng katholieke Vlaanderen heeft omgetoverd tot een van de rijkste regios in de wereld. Het is niet vanzelfsprekend dat die troeven volstaan om de welvaart te kunnen behouden. De concurrentiepositie van de industrie wordt steeds zwakker door de aanzwellende lasten.De industrie heeft deze toestand voor een deel aan zichzelf te wijten. Er zijn nog steeds bedrijven die duchtig gebruikmaken van gunstige regelingen zoals brugpensioen of tijdelijke werkloosheid, die door de sociale zekerheid worden gedragen. De bedrijven zijn ook tegen een overheid die hun allerlei lasten oplegt, maar ze vinden het normaal dat ze voor allerlei zaken worden gesubsidieerd.De industrie heeft wel een punt als ze zegt dat de overheid en de samenleving zich in de eigen voet schieten door de industrie te laten verzwakken. Zonder deze motor achter de welvaart gaat Vlaanderen terug naar af. Er zijn genoeg minder ontwikkelde landen die aantonen dat een groot overheidsapparaat niet volstaat om welvaart te creëren.Het is de hoogste tijd dat de echte oorzaak van de hoge loonkosten en belastingen in België eindelijk wordt aangepakt, en dat is de staatsschuld. Zolang België die molensteen moet meeslepen, blijft het land uiterst kwetsbaar. De aanhoudende rentedaling is de voornaamste reden waarom de Belgische schuldratio sinds 1992 is gedaald. Een beduidende stijging van de rente volstaat al om het overheidsbudget onderuit te halen en de staatsschuld opnieuw te doen oplopen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud