De tijd van toen

De kristendemokraten hebben hun zwenking naar de socialisten steeds verdedigd met het argument dat het herstel- vernieuwings-beleid in essentie zou worden voortgezet. Er kwamen enkel een aantal andere aksenten. Om dit argument kracht bij te zetten werd verwezen naar de tekst van het regeerakkoord, waarin van de socialistische selektieve relance en tewerkstellingsinitiatieven slechts weinig zou terug te vinden zijn en waarin integendeel het behoud van de konkurrentiekracht en de verdere sanering van de overheidsfinanciën centraal zouden staan.