De toegang tot de kennismaatschappij doet pijn

Het klinkt bijna als een overjaarse boutade. Hersenen zijn nu eenmaal de enige grondstof waarover Vlaanderen beschikt. Als vanzelf zou men verwachten dat die grondstof minstens optimaal benut wordt door voor passende investeringen te zorgen met onder meer een oordeelkundige sturing van de onderwijsbegroting tot resultaat.