De toekomst van de patrimoniumvennootschap (2)

Heeft het nog zin om een patrimoniumvennootschap op te richten ? Het antwoord op die vraag is niet eenduidig, zo stelden we ook vorige week al. Aan de hand van vaststellingen kunnen enkele criteria worden vooropgesteld die als leidraad kunnen dienen. Een eerste vaststelling was dat, in bepaalde familiale situaties, een overdracht van onroerend goed via periodieke notariële schenking niet steeds bijzonder duur is. Nog andere elementen spelen echter een rol We gaan in op de vaststelling dat in de vennootschapsbelasting de belastbaarheid van verwezenlijkte meerwaarden de regel is, en in de personenbelasting de uitzondering.