De toekomst van Vlaanderen in Europa

De Financieel-Economische Tijd stelt gedurende vijf weken zijn rubriek Podium open voor even veel zomerdebatten. Elk zomerdebat bestaat uit een reeks bijdragen van verschillende auteurs over een welbepaald thema. In De Conventie lopen we vooruit op de resultaten van de Europese Conventie, die tegen midden volgend jaar een voorstel van nieuwe verdragswijziging voor de Europese Unie moet uitwerken. Hoe houden we de straks tot 27 lidstaten verruimde Europese Unie bestuurbaar? En vooral: welk Europa willen we? We legden de vragen voor aan volgende leden en waarnemende leden van de Conventie: Michel Barnier, Europees Commisaris voor Institutionele Hervormingen; Anne Van Lancker, Europarlementslid voor de sp.a; Mark Eyskens (CD&V), minister van staat; VLD-voorzitter Karel De Gucht en Vlaams minister-president Patrick Dewael. Het slotwoord is voor de Europese AgriCultuur Conventie.