De toepassing van het Franse ontslagrecht

Het Franse arbeidsrecht kan van toepassing zijn op de arbeidsrelatie met uw werknemer, bijvoorbeeld als een handelsvertegenwoordiger uw zaken in Frankrijk behartigt. Is dat het geval, dan is bij ontslag het Franse ontslagrecht van toepassing. Dat wijkt op enkele cruciale punten sterk af van het Belgische. De Code du travail bepaalt bijvoorbeeld dat het ontslag van een werknemer gebaseerd moet zijn op een serieus en reëel motief. Bovendien is een voorafgaand onderhoud tussen werkgever en werknemer verplicht, waarbij de werknemer zich kan laten vergezellen door een collega. Tegenover deze strenge motiveringsregels staat een uitermate korte opzeggingstermijn.