De tol van vliegtuiglawaai

(tijd) - Het effect van lawaai op de gezondheid werkt veeleer onrechtstreeks via stress en een verhoogde bloeddruk dan dat het gebrek aan slaap meteen leidt tot ziekte. Vooral de hoge ontwaakfrequentie is daarbij de grote boosdoener. Het maximaal spreiden van vluchten over een zo groot mogelijke zone is daarom volgens deskundigen belangrijker dan het verminderen van het lawaai per opstijgend vliegtuig. Dat is precies wat het Noordrand-arrest nastreefde. Vandaag wordt het arrest voorgelegd aan het Hof van Cassatie.