De top van de markt in cijfers

(tijd) - Van de veertien Belgische en internationale verzekeringsgroepen die de Belgische verzekeringsmarkt domineren met een premie-omzet van elk minstens 9 miljard Belgische frank, zijn hier de tien belangrijkste vermeld. Voor elke groep zijn per aparte werkmaatschappij de premie-omzet, de nettowinst, het eigen vermogen, de technische reserves en de deposito's van de herverzekeraars gegeven. De cijfers bieden een beeld van de marktpositie van de betreffende groep en dit langs diverse kanalen. Voor de groep UAP bijvoorbeeld wordt zowel aandacht besteed aan de Belgische maatschappijen die thuishoren bij de Groep Royale Belge als aan de maatschappij GESA Assistance, die buiten het Royale Belge-verband werkt maar toch duidelijk thuishoort bij de UAP-groep. Hetzelfde geldt voor kredietverzekeraar Cobac, die apart opereert van de Groep AGF/Assubel maar via zijn Franse moederbedrijf SFAC deel uitmaakt van de groep AGF. Een bijzonder geval is de Zwitserse groep Basler, die niet enkel de meerderheid heeft in verzekeraar Mercator maar ook een controleminderheid van 26 procent bezit in de alsnog onafhankelijke maatschappij Noordstar. De facto komt Noordstar echter steeds meer in de invloedssfeer van Basler, mede via een aantal jointventures en samenwerkingsverbanden. De cijfers voor de groep UAP zijn onvolledig. In 1994 voerde de groep Royale Belge een ingrijpende interne fusie door, waardoor nogal geschoven werd met omzet en vermogen tussen de verschillende werkmaatschappijen. Daardoor zijn de cijfers, met name voor het eigen vermogen en de technische reserves, wat onvolledig. Dat verklaart ook waarom de cijfers van UAP in de tabel voor 1994 lager zijn dan in 1993.