De toxische doos van Pandora

(tijd) - Het World Wildlife Fund luidt de alarmbel. Volgens de milieu-organisatie zitten in elke boomkikker, ijsbeer en mens schadelijke chemische stoffen die niet in het lichaam thuishoren. Bewerkt het WWF de publieke opinie met een 'agenda van de angst' of is er echt reden tot ongerustheid?