Advertentie
Advertentie

De transparantie van vergoedingen komt er toch

Er is de laatste tijd heel wat te doen over de transparantie van de vergoedingen van 'managers'. Men scheert daarbij de bestuurders en de directieleden meestal over een kam. Meer en meer wordt internationaal gepleit om tot een volledige transparantie te komen wat betreft de vergoedingen van bestuurders en directieleden. Ook al staat dit schijnbaar haaks op onze gewoonten, die transparantie zal er toch komen, stelt MICHEL DE SAMBLANX. Transparantie is belangrijk om de hoogte van deze vergoedingen toe te lichten, om misbruiken en fraude te voorkomen. In Nederland werden onlangs enkele interessante voorstellen geformuleerd.De auteur is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en Universiteit Antwerpen Management School (UAMS)