Advertentie
Advertentie

De troeven van Flanders Language Valley

De laatste decennia hebben zich heel wat veranderingen op het gebied van communicatie en transport voorgedaan. Deze veranderingen hebben een grote invloed gehad op de lokalisatie van hightechondernemingen. Zo zijn door de verbeterde en snellere transportmogelijkheden de transportkosten enorm gedaald, waardoor ook hun belang in de totale productiekosten is afgenomen. Bovendien worden in de hightechindustrie nauwelijks of zelfs geen materiële grondstoffen gebruikt. Daarnaast zorgen de nieuwe communicatiemogelijkheden ervoor dat informatie over grote afstand snel en goedkoop kan worden doorgegeven. Hierdoor zou de noodzaak van de nabijheid van klanten en leveranciers sterk gedaald zijn. Deze evolutie in transport en communicatie heeft ervoor gezorgd dat de hightechbedrijven 'footloose' geworden zijn. Toch merken we dat hightechbedrijven zich geconcentreerd gaan vestigen in hightechclusters. Het bekendste voorbeeld van een dergelijke concentratie is ongetwijfeld Silicon Valley in Californië. Maar ook dichter bij huis kennen we dit fenomeen. Wellicht het meest bekende is Flanders Language Valley (FLV), de cluster van spraaktechnologiebedrijven die zich in Ieper rond Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) zullen vestigen. Bij FLV haalt men zelf een achttal redenen aan waarom deze hightechbedrijven zich geconcentreerd in de Valley zouden moeten vestigen. Deze redenen zijn de nabijheid van LHSP, de centrale ligging van Ieper, de hooggeschoolde werkkrachten in Vlaanderen, het investerings- en ondernemingsvriendelijke klimaat, de moderne infrastructuur, de synergie met andere technologiebedrijven en tot slot de ontspanningsmogelijkheden in de streek.