De Tsjechen van het Noorden

Dat de liberalen uit de dialoog gewipt zijn, hebben ze alleen aan zichzelf te danken. De PVV liet van bij de aanvang weten de regering niet te zullen depanneren. De partij toonde zich plots Vlaamser dan Vlaams, maar diende met haar extreem Vlaamse standpunten alles behalve het Vlaams belang. De Vlaamse regeringspartijen wijzen de liberale navelstaarderij terecht met de vinger, maar ook bij hen dreigt het hemd nader dan de rok te zijn. Hun rol dreigt evenzeer herleid te worden tot "depanneurs' van de regering, waarbij het Vlaams belang ondergeschikt is aan het partijbelang dat, uit schrik voor nieuwe verkiezingen, het voortbestaan van de huidige regering dikteert. Een mislukking van de dialoog zou immers een serieuze hypoteek op het voortbestaan van Dehaene I leggen.