Advertentie
Advertentie

De Vaderlandsche opent elektronisch net makelaars

(tijd) - De Vaderlandsche Verzekeringen, een dochter van ING, lanceert dezer dagen een nieuw intranet voor de makelaars die met de verzekeringsgroep samenwerken. Met Trio-Net, zoals het project werd gedoopt, hoopt de verzekeraar de commerciële slagkracht van zijn makelaars te verhogen. De makelaars krijgen via Trio-Net rechtstreekse elektronische toegang tot de centrale databanken van de verzekeringsgroep. De Vaderlandsche wil met Trio-Net de adviserende functie van de makelaars versterken door een deel van de administratieve rompslomp eenvoudiger te maken. Via Trio-Net wordt het makelaarskantoor operationeel geïntegreerd in de werking van de maatschappij, op het ogenblik dat de makelaar dat wenst. Het kan dus ook buiten de kantooruren, zodat de makelaar altijd over de meest accurate informatie beschikt.Trio-Net biedt de makelaars van De Vaderlandsche informatie over producten, procedures, acties... van de verzekeraar, het omvat de data van de lopende contracten, schaderegelingen en gegevens over het makelaarskantoor en opent de poort naar concrete verzekeringstoepassingen van De Vaderlandsche. Via die laatste toepassing zal de makelaar ook onmiddellijk prijsvoorstellen en bindende offertes kunnen opmaken, polissen kunnen opmaken, up-to-date beleggingsadvies kunnen uitbrengen... In de nabije toekomst wil De Vaderlandsche daar ook nog een module on-lineschaderegeling aan toevoegen. Trio-Net is toegankelijk via Portima (het vroegere Assurnet).