Advertentie
Advertentie

De vakbonds(mis)rekening

Naarmate de opstelling van de ontwerpbegroting voor het volgende jaar dichterbij komt, neemt traditioneel de zenuwachtigheid in de Wetstraat toe. Dit jaar vormt hierop geen uitzondering, integendeel. De traditionele zenuwachtigheid wordt dit jaar immers bijkomend gevoed door twee faktoren. Vooreerst wordt de opstelling van de ontwerpbegroting 1991 met de 70 "te vinden' miljarden de zwaarste begrotingsklus die het huidige kabinet reeds te klaren kreeg. Ten tweede doemt op de achtergrond het spook op van de derde faze van de staatshervorming, een dossier dat de regering normaal dit najaar moet aanpakken.