Advertentie
Advertentie

De veinzingsleer stelt de fiscale administratie in staat belastingontduiking te beteugelen. Sinds enkele jaren kan zij

De veinzingsleer stelt de fiscale administratie in staat belastingontduiking te beteugelen. Sinds enkele jaren kan zij zich ook baseren op de algemene antimisbruikbepaling om gevallen van belastingontwijking tegen te gaan. Deze maatregel geldt in de sfeer van de inkomstenbelastingen, van de registratierechten en van de successierechten, en verleent de administratie de bevoegdheid om, onder welbepaalde voorwaarden, de juridische kwalificatie van één of meer akten terzijde te schuiven. Hoe deze herkwalificatie concreet zal worden toegepast, is vooralsnog onzeker. Wel staat vast dat een louter arbitraire herkwalificatie uit den boze is.