Advertentie
Advertentie

De 'vendetta' tussen Maystadt en de fiscale administratie

(tijd) - De scherpe spanningen tussen minister van financiën Maystadt en bepaalde delen van de fiscale administratie, die een voorlopig hoogtepunt bereikten met de KB Lux-affaire, zijn allerminst tot die ene affaire te herleiden. Het botert immers al enkele jaren niet meer tussen de minister en zijn administratie. Rode draad is de hervorming van de fiscale administratie en de invoering van een nieuw wetboek van fiscale procedure waarin die hervorming haar wettelijke basis vindt. Die hervorming is één grote lijdensweg, doorkruist door zware budgettaire en juridische problemen, naijver, machtsstrijd en EMU-fetisjisme.Bij het aantreden van de eerste regering-Dehaene werd het ambitieuze plan gestart om de hele fiscale procedure - waarin alle spelregels tussen belastingplichtigen en fiscus worden opgenomen - te hervormen. Bovendien - en dat was de grote uitdaging - wilde de regering alle afzonderlijke wetboeken tot één wetboek samenbrengen. De hele hervorming werd in een vijfjarenplan gegoten. Rond dat moment werd ook het Verdrag van Maastricht met zijn strenge begrotingsnormen afgesloten.