De verbinnenlandsing van ons buitenlands beleid is verkeerd

Uiteraard en gelukkig maar is de bevolking gekant tegen de oorlog, waar dan ook in de wereld. Een regering die daarop inspeelt, oogst populariteit. En dat heeft de regering-Verhofstadt de jongste maanden beoogd met een beleid dat erg veel lijkt op 'government by opinion poll', stelt MARK EYSKENS. De regering moet de moed hebben uit te leggen dat er grenzen zijn aan het pacifisme. De 'binnenlandse' aanpak heeft de rol van Belgie van internationale bruggenbouwer en compromisbereider gehypothekeerd.De auteur is kamerlid (CD&V), oud-premier, oud-ministervan Buitenlandse Zaken en minister van Staat