Advertentie
Advertentie

De verdediging van onze waarden

Vijftig jaar geleden beloofden de ondertekenaars van het Verdrag van Washington de vrijwaring van de vrijheid, de gemeenschappelijke erfenis en de beschaving van hun bevolking die gebaseerd is op de principes van democratie, individuele vrijheid en rechtszekerheid. Deze waarden zijn vandaag even belangrijk als in 1949. Destijds moesten ze beschermd worden tegen een zwaar bewapende totalitaire grootmacht. Nu moeten ze beschermd worden tegen een brutale politieke leider wiens beleid van weloverwogen georchestreerde haat uit een tijdperk lijkt te komen waarvan gedacht werd dat we het al lang achter ons hadden gelaten.