Advertentie
Advertentie

De vergelijkingsprocedure is een speciaal bewijsmiddel van de fiscus.

De fiscus kan uw winst of baten bepalen door die te vergelijken met die van drie andere soortgelijke belastingplichtigen.Dat kan enkel als uw aangiften zelf niet helemaal in orde, dus niet bewijskrachtig, zijn.De discussie bij de vergelijkingsprocedure is met welke collegas uw winsten of baten vergeleken kunnen worden.Een recent arrest gaat in op de vraag of voor die vergelijking in eerste instantie belastingplichtigen uit uw directe omgeving genomen moeten worden.