De vergeten EMU

Eén van de vaak gehoorde argumenten ten voordele van een verdere federalizering van ons land is dat dit de efficiëntie van bestuur zal ten goede komen. Dit argument gaat evenwel pas op wanneer bij die verdere federalizering rekening gehouden wordt met een aantal ekonomische beginselen. Zoniet wordt het omgekeerde bereikt. Een ekonomisch verantwoorde federalizering moet beantwoorden aan 3 criteria: homogene bevoegdheidspakketten, maximale eigen financiële verantwoordelijkheid en een afdwingbaar normenkader dat de ekonomische en monetaire unie vrijwaart.