Advertentie
Advertentie

De verkoop met latere kwijtschelding van schuld is een frequent toegep

aste techniek om vermogen belastingvrij te schenken.Er kunnen verschillende redenen zijn om voor deze techniek te opteren, onder meer fiscale en burgerrechtelijke.Het voorwerp van de verkoop valt echter in het gemeenschappelijke vermogen (wanneer de kopers niet gehuwd zijn met volledige scheiding van goederen).Wanneer naderhand de prijs wordt kwijtscholden, wordt vaak ongewild de schoonfamilie in de schenking betrokken.Ook op fiscaal vlak kan dit nefaste gevolgen hebben: schoonzoon en schoondochter zijn immers anderen.Hoedanook kan men zich afvragen of er geen veinzing is, wanneer de kwijtschelding reeds vastligt op datum van de verkoop (en dit ook kan worden aangetoond).