Advertentie
Advertentie

De verlaging van de sociale lasten op de arbeid

De verlaging van de sociale kosten van de ondernemingen is weer volop in de belangstelling. Het jongste VEV-congres schaarde zich opnieuw achter deze suggestie, zij het niet uitdrukkelijk: andere vragen hebben voorrang. Ook de regering lijkt gewonnen voor het idee, maar er is geen budgettaire ruimte voor één grote verlaging, men wil het wel bij beetjes doen. Het gaat immers om een groot bedrag: 170 miljard frank volgens de meeste bronnen. Voor deze minderontvangsten rekent men op de staat, dit wil zeggen op de belastingbetaler.