De vermomde schenking vormt, net als de handgift en de onrechtstreekse schenking, een derde algemeen aanvaarde technie

De vermomde schenking vormt, net als de handgift en de onrechtstreekse schenking, een derde algemeen aanvaarde techniek om de vereiste van een notariële schenkingsakte, en meteen ook de schenkingsrechten te vermijden. Wenst men toch te beschikken over een notariële akte, zonder evenwel de schenkingsrechten te moeten betalen, dan blijft nog steeds de mogelijkheid open om een beroep te doen op een buitenlandse, vaak Nederlandse, notaris. Deze optie biedt verschillende voordelen, onder meer inzake de afdwingbaarheid van modaliteiten en voorwaarden.