De Vietnamoorlog als knarsend compromis

Michael Herr is bij ons bekend als coauteur van de filmscripts voor 'Apocalypse Now' en 'Full Metal Jacket'. In Amerika had hij eerder al naam gemaakt met zijn reportages uit Vietnam en met een uiterst indringend boek over het onderwerp. 'Dispatches' verscheen in 1977, maar is pas nu in het Nederlands vertaald, als tiende deel in de reeks Oorlogsdomein van De Arbeiderspers. Sommigen beschouwen 'Verslagen uit Vietnam' als het beste oorlogsboek van de twintigste eeuw. De concurrentie is, het weze gezegd, niet gering.Jef Coeck