Advertentie
Advertentie

De virtuele belastingontvanger

Naarmate elektronische handel via Internet aan belang wint, zoeken overheden naar manieren om een graantje mee te pikken van een markt die op termijn miljarden franken aan belastinginkomsten kan genereren. Hoe dat precies moet gebeuren, is nog niet duidelijk, maar vast staat dat behalve in de VS overal koortsachtig wordt gesleuteld aan een aanpassing van de huidige belastingsystemen, die totaal onaangepast blijken aan de informatiemaatschappij van morgen. Het meest extreme voorstel, een belasting op het aantal bits en bytes die over netwerken worden gejaagd, werd onlangs afgewezen door de Europese Commissie. Maar ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bestudeert het concept van de bitbelasting.