De Vits beet tanden stuk op inertie Waalse ABVV-vleugel

(tijd) - Mia De Vits beet haar tanden stuk op de inertie van de Waalse ABVV-vleugel. 'Ik moest mijn conclusies trekken toen de Walen mijn moderniseringsprogramma niet ten volle wilden steunen. In zo'n omstandigheden kon ik niet langer functioneren.' De aftredende ABVV-voorzitster beklemtoont dat 'de Vlamingen naar de Walen moeten luisteren, maar ook omgekeerd.' En daar knelt volgens haar het schoentje bij de socialistische vakbond.