De Vlaamse luchtvaartindustrie: het volgen waard

Tot spijt van wie het benijdt, heeft Vlaanderen wel degelijk een luchtvaartindustrie, die bezig is de Waalse en Brusselse in versneld ritme in te halen en voorbij te steken.