De Vlaamse verfondsing

Terwijl op nationaal vlak de voorbije jaren met man en macht werd gewerkt om het aantal fondsen tot een minimum te herleiden, maken we op Vlaamse vlak een omgekeerde beweging mee. Er kan geen nieuwe Vlaamse begroting voorgesteld worden, zonder dat ook de oprichting van nieuwe fondsen in het vooruitzicht gesteld wordt. De nieuwe Vlaamse ontwerpbegroting 1992 vormt hierop geen uitzondering. Blikvanger is ongetwijfeld het nieuwe sociaal huisvestingsfonds dat in ijltempo duizenden nieuwe sociale woningen uit de grond moet doen rijzen. Maar hiernaast speelt gemeenschapsminister voor openbare werken Kelchtermans ook met het idee van de oprichting van een infrastruktuurfonds, waaruit geput zou worden voor openbare werken. In een vorig leven als Vlaams leefmilieuminister, tekende dezelfde Kelchtermans ook reeds voor de oprichting van het Mina-fonds ter financiering van de leefmilieu-investeringen. In dit fonds komen de milieuheffingen terecht.