De Vlier ontkent belangenvermenging

(tijd) - De Vlier heeft gereageerd op een aantal artikelen die in de pers verschenen zijn over de relatie tussen De Vlier (privé-holding van Leo Van Tuyckom), de beursgenoteerde holding Electrorail en diens vastgoeddochter Abfin. In een aantal artikelen werden vragen gesteld over de positie van Van Tuyckom in deze bedrijven. De Vlier zegt in een reaktie dat de vraag of Van Tuyckom zich zou schuldig gemaakt hebben aan belangenvermening onbegrijpelijk is.