Advertentie
Advertentie

De VN pakken Irak verkeerd aan

Diplomatie is niet hetzelfde als crisisbeheer. De Verenigde Naties kozen voor de klassieke trage diplomatieke aanpak van de ontwikkelingen in Ruanda en de Balkan. De VN-Veiligheidsraad en de regeringen die er zitting in hebben, leerden met schade en met schande dat een kordaat optreden in dergelijke situaties onontbeerlijk is. In Kosovo werd veel leed voorkomen door snel en vastberaden op te treden. In het dossier-Irak gaat het weer de verkeerde weg op, stelt Marc COGEN. Nog meer inspecties, uitstel en twijfel laten de bevolking van Irak in de steek. Het betekent een succes voor de talrijke schendingen van het internationaal recht.De auteur is hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Gent en de voorzitter van de Vereniging voor de VN in België.