Advertentie
Advertentie

De vrouw als motor van het ontwikkelingsproces

De geboorte en de kinderjaren van het ontwikkelings-ekonomisch denken werden, met het sukses van het Marshall-plan nog in het achterhoofd, gekenmerkt door een algemeen optimisme. Ontwikkeling van de Derde-Wereldlanden impliceerde vooruitgang, oorspronkelijk louter op zuiver ekonomisch vlak en sinds de jaren 70 en 80 ook op diverse andere domeinen zoals gezondheid, huisvesting, onderwijs, enz.