De VRT is met de verkeerde dingen bezig

De openbare omroep wil een speler van betekenis blijven in het bestaande omroepbestel. Daar kunnen we vrede mee hebben. De wijze waarop de VRT zich meent te moeten positioneren en a fortiori het aanbod van de Vlaamse omroep zit verkeerd, stelt BART HAERS.