De wedergeboorte van Kind en Gezin

Het gebeurt niet vaak dat een bekende onderneming die niet eens in slechte papieren zit, beslist twee derde van haar filialen te sluiten. Dat is nochtans wat de raad van beheer van het overheidsbedrijf Kind en Gezin, actief in de kinderzorg, gisteren heeft gedaan. De beslissing past in het strategisch plan dat de preventieve kinderzorg in Vlaanderen op de maat van het gezin van het jaar 2000 wil brengen. Een boeiend verhaal, ook al omdat de operatie gepaard gaat met een grondige hervorming van het management en de organisatie, waarbij decentralisatie en autonomie de sleutelwoorden zijn. Kind en Gezin (K&G) werd geboren in de Vlaamse Raad op 29 mei 1984, in opvolging van de Vlaamse vleugel van het unitaire Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK). De openbare instelling staat in voor de medisch-preventieve en psycho-sociale begeleiding van het jonge kind en het gezin in de Vlaamse Gemeenschap, houdt toezicht op de kinderopvang, verleent hulp bij kindermishandeling en treedt op bij interlandelijke adoptie. De Franstalige tegenhanger is het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE).