De weg van de internationalisering niet missen

De Financieel-Economische Tijd stelt vijf weken lang zijn rubriek Podium open voor even veel zomerdebatten. Elk zomerdebat bestaat uit bijdragen van verschillende auteurs over een welbepaald thema.In op zn Bolognees peilen we naar de invloed van de Bolognaverklaring, over de uniformisering van het hoger onderwijs in Europa, op het Nederlands als onderwijstaal. Wordt, in naam van de internationalisering, het Nederlands in het hoger onderwijs straks verdrongen door het Engels? Of zal het allemaal zon vaart niet lopen? We geven het standpunt van achtereenvolgens: André Oosterlinck, rector van de KULeuven; Ghislain Duchâteau van het Verbond van Vlaamse Academici; een aantal jonge docenten van de landbouwfaculteit van de UGent; Sjaak Kroon, de voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie, en tot slot Dirk Holemans van Agalev.