De welvaartsstaat is een staat onder druk geworden

(tijd) - De welvaartsstaat is veertig jaar lang in sneltempo door de geavanceerde ekonomieën geraasd. Ze weerspiegelde perfekt de sociale en politieke prioriteiten die in de naoorlogse periode werden gelegd. Er werd steeds meer in die welvaartsstaat binnengesmokkeld; telkens werd dat gezien als een stap naar meer gelijkheid. En daar kwam applaus voor, na de ontberingen die tijdens de oorlog werden geleden. Kwamen we immers niet elke keer een beetje dichter bij een rechtvaardige samenleving? Bovendien bleken die sociale voorzieningen ook een efficiënte vorm van sociale investering. Omdat ze de menselijke kostprijs van ekonomische veranderingen milderen, hebben ze het mogelijk gemaakt in het Westen suksesvolle en stabiele ekonomieën uit te bouwen.